header-img
روش تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه‌ علامه طباطبایی
bg

مرتبط

روش تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه‌ علامه طباطبایی

بحث از اعتبار قرآن کریم در فروع و اصول و جواز تمسک به اخبار آحاد در عقاید و تفسیر و هرآنچه به «باید و نباید» ختم نشود، از جمله مباحثی است که سالها جمعی را به خود واداشته‌است. موافقانش عاشقان اهل بیتند و مخالفانش عالمان عامل دین.

بحث از اعتبار قرآن کریم در فروع و اصول و جواز تمسک به اخبار آحاد در عقاید و تفسیر و هرآنچه به «باید و نباید» ختم نشود، از جمله مباحثی است که سالها جمعی را به خود واداشته‌است. موافقانش عاشقان اهل بیتند و مخالفانش عالمان عامل دین.

کتاب روش تفسیر قرآن به قرآن

این نزاع در تفسیر قرآن و به ویژه در تبیین و نقد نظریۀ «تفسیر قرآن به قرآن» بیشتر خودنمایی می‌کند. نوشتار پیشرو به تحلیل این تقابل و بررسی ادلۀ هر یک با استفاده از دروس استاد حجهالاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی دام عزّه می پردازد و تلاش دارد تا نشان دهد اوّلاً زبان قرآن مانند هر متن حکیمانۀ دیگری، زبان راز و رمز نیست و ثانیاً قرآن آنچه را که می‌خواسته بگوید به روشنی و بی‌نیاز از هر قرینۀ صارفۀ خارجی بیان کرده است.

امید است که این تلاش در تبیین این نظریّه مفید واقع شده و خدمتی در راستای فهم قرآن کریم باشد.

 

خرید کتاب شهید اول محمد حسن وکیلی

دانلود نسخه پی دی اف
(بزودی)

خواندن کتاب شهید عارف
(بزودی)