header-img
درد محبت خدا را پیدا کردی، داویش هم را می یابی!

درد محبت خدا را پیدا کردی، داویش هم را می یابی!

عکس نوشته: انسان باید درد محبت پروردگار را پیدا کند. این درد را که یافت، دوایش هم در وجودِ خودِ او نهفته است.

محبت خدا و عشق خدا سیر و سلوک

انسان باید درد محبت پروردگار را پیدا کند. این درد  را که یافت، دوایش هم در وجودِ خودِ او نهفته است.

 

حضرت آیت الله حاج سید محمدصادق حسینی طهرانی