header-img
کار فرهنگی نمی‌کنم چون «تقوا» ندارم!

کار فرهنگی نمی‌کنم چون «تقوا» ندارم!

عکس نوشته/ نماز را بی‌وضو نمی‌شود انجام داد، ولی آدم نمی‌تواند بگوید حالا که من وضو ندارم پس نماز هم نمی‌خوانم! باید رفت وضو گرفت، نماز هم‌خواند‎.

کار فرهنگی,بسیج,هیئت

برخی می‌گویند ما عرصه کار ‎فرهنگی را رها میکنیم چون تقوا نداریم! درست است کاری اثر دارد که برخاسته از طهارت و ‎تقوا باشد اما این راه‌حل نیست! نماز را بی‌وضو نمی‌شود انجام داد، ولی آدم نمی‌تواند بگوید حالا که من وضو ندارم پس نماز هم نمی‌خوانم! باید رفت وضو گرفت، نماز هم‌خواند‎.

 

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی