header-img
مجموعه توصیه های اربعینی حضرت آیت الله سید محمدصادق حسینی طهرانی

مجموعه توصیه های اربعینی حضرت آیت الله سید محمدصادق حسینی طهرانی

زیارت اربعین یک نماد است؛ نماد اتحاد است علیه دشمنان شیعه، علیه صهیونیستها، علیه منافقین و خاری است بزرگ در چشم‌ آن‌ها...

اربعین و زیارت آیت الله سید محمدصادق طهرانی

حضرت آیت‌الله حاج سیدمحمدصادق حسینی طهرانی:

زوار محترم‌اند و باید آن‌ها را محترم شمرد‌؛ خصوصاً اهل عراق که این‌ها میزبان شما هستند، حتماً باید بااحترام رفتار کرد. این یکی از آداب زیارت است و حق‌الناس...

 

امام حسین اربعین

حضرت آیت‌الله حاج سیدمحمدصادق حسینی طهرانی:

در طول مسیر مداوماً به حضرت سیدالشهدا (ع)، سلام بدهید. سلام به حضرت می‌رسد خصوصاً برای زائری که در مسیر پیاده‌روی اربعین است

اربعین صهیونیسم آیت الله طهرانی

حضرت آیت‌الله حاج سیدمحمدصادق حسینی طهرانی:

زیارت اربعین یک نماد است؛ نماد اتحاد است علیه دشمنان شیعه، علیه صهیونیستها، علیه منافقین و خاری است بزرگ در چشم‌ آن‌ها... 

 

زائر امام حسین آیت الله سید محمد صادق حسینی طهرانی

حضرت آیت‌الله حاج سیدمحمدصادق حسینی طهرانی:

به هر مقداری که برای زائران مقدور است، به دیگران کمک کنند؛ اگر زن یا پیرمردی در راه است کمکش کنند، اینها خیلی مهم است و خیلی فضیلت دارد.

 

امام زمان اربعین آیت الله طهرانی

حضرت آیت‌الله حاج سیدمحمدصادق حسینی طهرانی:

از آداب زیارت مشاهدمشرفه، تقدّم امور معنوی است؛ خصوصاً حوائج حضرت صاحب‌الامر صلوات‌الله‌علیه. انسان باید همیشه آن حضرت را بر امور خودش مقدّم کند. برای گل سرسبد عالم وجود در رتبه اول دعا کنید.