header-img
اگر کسی مانند مرتاضها ارتباطش را با دنیا قطع کرد

اگر کسی مانند مرتاضها ارتباطش را با دنیا قطع کرد

عکس نوشته/ اگر کسی مانند مرتاضها ارتباطش را با دنیا قطع کرد و گفت اصلاً با بدنم کاری ندارم، در واقع بخشی از وجودش را از نور الهی خالی گذاشته و این تاریکی در باطن انسان در آخرت اثر سوء می‌گذارد.

مرتاض هندی گوشه نشینی

 اگر کسی مانند مرتاضها ارتباطش را با دنیا قطع کرد و گفت اصلاً با بدنم کاری ندارم، در واقع بخشی از وجودش را از نور الهی خالی گذاشته و این تاریکی در باطن انسان در آخرت اثر سوء می‌گذارد.

 

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی