header-img
سرنوشت افرادی که با جن حشر و نشر دارند...

سرنوشت افرادی که با جن حشر و نشر دارند...

عکس نوشته/ افرادی که جنّیان را تسخیر نموده و با آنها حشر و نشر دارند، اگر این کار را ادامه دهند مسلمان از دنیا نخواهند رفت.

جن دعانویسی

افرادی که جنّیان را تسخیر نموده و با آنها حشر و نشر دارند، اگر این کار را ادامه دهند مسلمان از دنیا نخواهند رفت.

 

عارف واصل مرحوم آیت‌الله محمدجواد انصاری همدانی