header-img
رضایت پدر ؛ کلید حل مشکل تو...

رضایت پدر ؛ کلید حل مشکل تو...

عکس نوشته/ شخصی خدمت مرحوم علامه[طهرانی] عرض کرد من به هر کاری دست می‌زنم به بن بست می‌رسم و به هر دری می‌زنم بسته‌ می‌شود! ایشان فرمودند: آیا پدرت از شما راضی هست؟

 صبح توحید پدر و مادر پوستر سلوک

هر کاری می‌کنم به در بسته میخورم! 

📍شخصی خدمت مرحوم علامه[طهرانی] عرض کرد من به هر کاری دست می‌زنم به بن بست می‌رسم و به هر دری می‌زنم بسته‌ می‌شود! 

ایشان فرمودند: آیا پدرت از شما راضی هست؟ گفت: نه آقا! راضی نیست، اصلاً مدت‌هاست که از دنیا رفته و از من هم راضی نبوده

 آقا فرمودند: تا می‌توانی برای او خیرات کن! صدقه بده! زیارت می‌‌روی عوض پدرت زیارت کن! عوض او نماز بخوان! این باعث می‌شود که از تو راضی شده و قلبش به تو منعطف شود!

 

حضرت آیت‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی