header-img
نماز شب دست تو را در قیامت پر می کند...

نماز شب دست تو را در قیامت پر می کند...

عکس نوشته/ آنهایی که شب‌ها خوابند، در روز قیامت فقیر محشور می‌شوند. یعنی هیچ ندارند، توشه‌ای کسب نکرده‌اند، فقیر و محتاج‌اند. باید با «نماز شب» زاد و توشه کسب کنید...

 

نماز شب صبح توحید محمد حسن وکیلی

  آنهایی که شب‌ها خوابند، در روز قیامت فقیر محشور می‌شوند

یعنی هیچ ندارند، توشه‌ای کسب نکرده‌اند، فقیر و محتاج‌اند. باید با «نماز شب» زاد و توشه کسب کنید...

 

حضرت آیت الله سید محمد صادق حسینی طهرانی

در مدرسه علمیه نور الرضا